Atferdsanalyse – problematferd

I Doglife hundeskole har vi utviklet en atferdsanalyse som vil være til hjelp i vurderingen av hunders problematferd. I en atferdsanalyse tester vi hundens reaksjonsmønster og egenskaper. Atferdsanalysen vil være et hjelpemiddel for å kartlegge årsak til problemstilling. Ut fra resultatene av atferdsanalysen vil vi kunne iverksette tiltak for trening. En atferdsanalyse vil være til hjelp for å kunne jobbe trygt og målbevisst i forhold til adferds problematikk. Etter en atferdsanalyse kan vi sette opp en treningsplan som er skreddersydd for hund og hundeeier.

Gjennomføring av atferdsanalyse
I en atferdsanalyse påvirkes hunden i forskjellige atferder i trygge omgivelser. Hver enkelt påvirkning utføres på en slik måte at vi får svar på årsaker til hundens reaksjoner i gitte hverdagsutfordringer. Hvordan hunden svarer på påvirkningen gir oss svar på hvorfor den reagerer og med hvilken egenskap den reagerer. Vi vil også kunne se hvor mye tyngde hunden legger i hver enkelt egenskap.

Hvilke typer problematferd passer en atferdsanalyse for:

 • Problematikk rundt utagering
 • Aggresjon
 • Stress
 • Tvangshandlinger
 • Overslag
 • Vokt
 • Ressursforsvar
 • Revirforsvar
 • Kontrollproblemer og manglende samarbeid
 • Håndterings problematikk

Atferdsanalysen passer også for hundeeiere som bare ønsker å lære mer om sin hund og dens egenskaper

Hva ser vi etter i en atferdsanalyse:

 • Tilpasningsevne – stressnivå
 • Sosiale ferdigheter
 • Terskler for trusselatferd
 • Aggresjon
 • Trygghet/ redsel
 • Samarbeidsevne
 • Engasjement og drifter
 • Aktivitet og reaktivitet
 • Konsentrasjon – utholdenhet
 • Miljø

Etter atferdsanalysen får hundeeier et skjema som kartlegger hundens egenskaper og atferd. Etter analysen setter vi oss ned med hundeeier og forklarer hva vi har observert under analysen. Hundeeier får også oppstart og veiledning for videre trening.

Her kan du lese mer om våre atferdsanalytikere:
Atferdsanalysen gjennomføres av våre to erfarne hundepsykologer og atferdsanalytikere som begge har lang erfaring og utdanning innen mentalitet og atferd hos hund. Gunnar og Cathrine har til sammen over 40 års erfaring med å jobbe med utfordrende hunder og problematferd. Begge er opptatt av å jobbe med løsninger innen moderne læringsteori i kombinasjon med å se helheten innen hundens mentalitet og egenskaper.

Les mer om Cathrine HER
Les mer om Gunnar HER

Pris:
Atferdsanalyse                                                 2500,-

Pakke løsninger:
Atferdsanalyse og problemutredning                   4000,- (ordinær pris 4300,-)
Atferdsanalyse + 2 oppfølgingstimer                   3500,- (ordinær pris 3900,-)

Ønsker du å bestille time for atferdsanalyse ta kontakt med oss på
mail: kurs@doglife.no
eller
tlf: 90687015

hundepsykolog