Ferieavvikling

På grunn av ferieavvikling er telefonen ubetjent i uke 28, 29 og 30. Det er fortsatt mulig å nå oss på mail cathrine@doglife.no