Nytt tilbud – miljøtrening (video)

Vi utvikler tilbudet vårt og setter nå opp miljøtreninger.

Miljøtrening og aktivisering er viktige konsepter å tenke på for å utvikle en trygg hund med gode motoriske ferdigheter. På våre miljøtreninger får du utfordret hunden din på apparater, hinder, underlag og utstyr som vil øke din hunds trygghet, bedre dens selvtillit og gi den fysiske utfordringer. På dette kurset har vi fokus på å utvikle et godt samarbeid som fører til god tillit mellom hund og eier. Her vil du lære hvordan du på best mulig måte bør gå frem for å løse miljøutfordringer. Disse treningene er også en gøy måte å aktivisere hunden på og man vil reise hjem fra trening med en fornøyd hund både mentalt og fysisk.