COVID-19 – retningslinjer for avholdelse av kurs

Fra uke 17 og 18 planlegger vi å starte gjenåpning av kursvirksomheten. Gjenåpningen vil skje gradvis, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Vi kommer ikke til å annonsere eller arrangere kurs hvor vi ikke er trygge på at retningslinjene gitt av helsemyndighetene til enhver tid kan overholdes.

     Retningslinjer for avholdelse av kurs

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon,som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke delta på kurs. Dette gjelder også om personer i husstanden er syke eller i karantene
  • Vi tilrettelegger for at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt
  • Kontaktpunkter vil bli vasket med antibakteriell såpe mellom hvert kurs.
  • Hallen vil bli sprayet med desinfeksjonsmiddel hver kveld.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr/leker hvor det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.
  • Vi har stasjoner med hånddesinfeksjon