Lek som belønning

Det å ha et bevist forhold til hvordan vi belønner hunden i trening og hva vi ønsker å få ut av øvelsen vi belønner er et område i hundetrening som opptar meg. Det kan være viktig med tanke på hva som skjer med lydigheten på lang sikt. Hvorfor får vi feil i øvelsen selv om vi timer belønning godt og har høye kriterier for hva vi belønner?

Svaret ligger ofte i måten vi belønner på. Belønner vi hunden i feil energi eller den får feil forventninger av måten vi belønner blir gjerne øvelsen sakte men sikkert dårligere fremfor bedre. Har vi konflikter i leken som vanskeligheter med å få hunden til å slippe eller komme tilbake med leken drar vi ofte med oss de konfliktene også inn i lydighetstreningen. En konfliktfri lek hvor vi har klare regler for hva som skjer etter lek er en forutsetning for å få til god lydighet med lek.

Begge formene for lek har sine fordeler og bakdeler. Kjenner vi til hva som skjer i hunden når vi belønner kan vi med større trygghet vite hvordan resultatet på lydigheten vår blir i enden.

Sosiallek
Den sosialeleken kommer ofte over det som vi i metaltester kaller for sosialkamplyst. Hunden med mye sosialkamplyst svarer lett på sosiale lekeinvitasjoner. Hopper vi fra side til side, spiller på mystikk, rygger eller klapper oss på lårene kommer hunden med sosialkamplyst gjerne å dytter leken inn i oss og inviterer oss til en drakamp. For hunden med mye sosialkamplyst er det ikke leken i seg selv som er det viktige, det er samspillet med oss. Bakdelen er at enkelte hunder fort kan bli veldig fysiske, støte i oss og bite oss i klærne om en ikke lærer hunden klare regler for hva som er lov eller ikke lov i denne typen lek.

Det å tørre å utfolde seg i slik type lek krever at hunden er sosialt trygg. Derfor er det viktig å bygge opp leken gradvis og rose/fortelle hunden at den har lov å utfolde seg fysisk sammen med oss. Denne typen lek er et skuespill mellom oss og hunden. Noen ganger får hunden være den sterke parten og noen ganger er det oss. Her der det viktig å tenke over egen fremtreden ovenfor hunden. Blir vi for sterke eller voldsomme kan hunden føle seg overkjørt og da avbryte leken og finne på andre ting.

Den sosiale leken har ofte en litt lavere intensitet enn jaktleken. I mange øvelser kan dette være en fordel. Andre fordeler er at hunden etter en sosiallek har lettere for å veksle tilbake til å samarbeide og dermed også trene lydighet.

Jaktlek
I jaktleken er det alltid bytte som er det som er viktig for hunden. Det handler om å jage, fange og «drepe» leken. Hunden med mye jakt har en høy intensitet og legger mye energi i det å fange byttet. Jaktlek er en selvstendig form for lek. Det fører til at hunden retter konsentrasjonen opp imot EN ting – «det å fange byttet». Derfor melder mange hunder ut omgivelsene når de er i jakt. Det kan føre til at den blir mindre mottakelige for samarbeid, men til gjengjeld klarer å blokkere ut ting i omgivelsene som forstyrrer.

For å bygge selvtillit og intensitet i en hund er jaktlek ofte den beste formen for lek. Selvtillit fordi hunden om den jakter klarer å blokkere ut omgivelsene. Jaktlek er alt i fra å dra en fille fort i sikk-sakk bevegelser langs bakken, til å kaste ball eller det å leke med to leker som vi bytter på å dra langs bakken.

Ting man må tenke på når man benytter jaktlek er at høy jaktlyst ofte kan føre til konflikter i slipp, dette fordi hunden ønsker å eie byttet selv. Mange ønsker heller ikke å komme inn med leken og løper gjerne bort og legger seg ned med leken. Stimulerer man jaktlyst på valpen/hunden er det viktig å tidlig lære hunden å komme tilbake å slippe. Andre ting man må være observante på når man belønner i jakt er at hunden fort kan jakte belønningen også når den er i øvelser. Noe som ofte fører til at hunden blir stiv, smyger og blir treg der vi ønsker den skal være det motsatte.

 

Hvordan type hund vi har må også alltid være med i vurderingen når vi velger belønning. Vi må kartlegge hundens egenskaper og se på hvor den er sterk og hvor den er svak. Lek er noe vi på mange hunder må stimulere frem fra dens egenskaper. De fleste hunder har enten evnen til å jakte eller til å leke sosialt. Mange har også evnet til begge deler. Men den vil alltid være naturlig for hunden å prioritere ut i fra den egenskapene den har mest av. Men er man en bevist hundetrener kan man bygge lek som går over både jakt og sosiallek om hunden har det i seg.

Noen velger bort det å leke med hunden som belønning fordi de ikke mestrer å kontrollere leken. De får konflikter og atferder de ikke ønsker i hunden. Noe som er synd både for hund og eier da lek kan være og bør være et fantastisk gøy samspill mellom hund og eier. Det å leke i seg selv skal skape samarbeid, tillitt og masse glede i hundetreningen. Mitt råd om du og hunden din sliter med lek er å kontakte en dyktig hundetrener/hundeskole som kan hjelpe deg til å skape en lek med godt samspill mellom deg og hunden. Velger man bort lek i trening velger man bort et stort og viktig verktøy man har i verktøykassen sin som hundetrener.

Du lærer mer om lek på mange av våre kurs. Blandt annet Engasjementskurs, valpekurs, Fra lek til lydighet og Konfliktfri lek

© Cathrine