Påmelding til sommercamp

Påmeldingsfrist 28. Mars 2020

Depositum på kr. 1000,- blir fakturert ved påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før depositum er betalt, og Doglife Hundeskole forbeholder seg retten til å selge kursplassen videre om depositumet ikke er betalt innen forfallsdato. Restbeløp blir fakturert og må betales innen 2 uker før kursstart. Depositum blir kun tilbakebetalt ved gyldig frafall hvor man kan forevise lege eller veterinærattest.