Gunnar

Gunnar startet sin interesse for trening av hund tidlig på 1990 – tallet og hovedinteressen var fra starten av brukshundarbeid. Han konkurrerte i flere år i spor og rundering før han fattet interesse for den internationale brukshundsporten IGP hvor han har trent og konkurrert de siste 20 årene. Gunnar har ført opp flere hunder til øverste klasser i både spor, rundering og IGP. Han har også mange NM deltagelser i løpet av disse årene og har som beste plasseringer både sølv og bronse.

Gunnar fattet tidlig interesse for instruktørrollen og utdannet seg som trinn 1 instruktør i 1996. Senere tok han videreutdanning som trinn 2 bruksinstruktør i 2001 og trinn 2 RIK instruktør i 2003.
Dette med å lese atferd og kunne beskrive hunders mentalitet har også være en stor interesse og Gunnar er derfor også utdannet mentaltest figurant, mentaltest testleder, karaktertest dommer samt mentalbeskriver.

Gunnar har lang erfaring i å holde søkskurs, sporkurs, runderingskurs og konkurranserettede lydighetskurs. Han er også dyktig på atferd og problematferd. Med den brede kompetansen Gunnar besitter blir han som poteten og kan brukes på alle typer kurs vi arrangerer i Doglife.
I dag har Gunnar schäferhunden Kula. Med henne er planen å konkurrere IGP. Kula er fra eget oppdrett. Gunnar har sammen med sin samboer Cathrine Sallaup drevet oppdrett av schäferhunder av brukslinjer siden 2005. For å lese mer om Gunnar og Cathrine sitt oppdrett kan dere besøke www.kennelxo.com