Kursvilkår

Vi ber om at du som kunde leser nøye i gjennom disse vilkårene, fordi du automatisk aksepterer disse når du sender inn din påmelding. Har du spørsmål vedrørende våre vilkår eller andre forhold ved vår kursvirksomhet, kan du gjerne kontakte oss.

1. Påmelding

Alle påmeldinger skjer via eget påmeldingsskjema på vår hjemmeside. Alle feltene i påmeldingsskjemaet må fylles ut med korrekte opplysninger. Husk felt merket med stjerne.
All påmelding er økonomisk bindende. Alle som kjøper kurs via Doglife må være 18 år eller eldre. Foresatte kan kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. Det er da opplysninger om foresatte (Navn, adresse, e-post og telefonnummer) som skal benyttes ved påmelding.

2. Betaling

Faktura for kurset sendes ut sammen med generell info før kursoppstart. Kurset skal være betalt i sin helhet før første kurskveld med mindre annet er avtalt i forkant, eller i tilfeller hvor Doglife sender ut faktura etter første kurskveld.

Ved avbestilling/avbrudd av kurs utenfor angrerettsfristen i forbindelse med sykdom/skade, må veterinærattest eller legeattest fremvises. Kursdeltaker får verken betalingsfritak eller refusjon av kursavgift, men kan be om å bli flyttet til et tilsvarende kurs på et annet tidsrom uten ekstra omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å fritt benytte betalte plasser til andre kursdeltakere. Andre årsaker for avbestilling/avbrudd av kurs medbringer verken betalingsfritak eller refusjon av kursavgift. Ved uteblivelse av betalinger går saken videre til inkasso.

3. Angrerett

Du kan fritt trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten og trekke deg fra kurset må du gi oss skriftlig beskjed om dette. Du kan bruke angrerettskjema, eller du kan sende oss en utvetydig erklæring i form av mail. Angrerettskjema eller mail sendes til post@doglife.no

Ved et slikt tilfellet skriver du «Angrerett + navnet på kurset du har meldt deg på» i emnefeltet på eposten. Vi minner om at det er du som forbruker som er ansvarlig for å bevise at du har gitt oss beskjed innenfor fristen dersom det senere skulle oppstå tvil om dette, jfr § 20 i Angrerettloven.

4. Endringer

Doglife forbeholder seg retten til å endre timeplanen for kurs ved behov. Doglife forbeholder seg også retten til å kansellere/utsette kurs hvis kursets antall deltakere er for lavt. 

5. Uhell og forsikring

Deltaker deltar på eget ansvar. Deltaker er selv ansvarlig for eventuell smitte eller skade som deltakers hund måtte påføre andre i løpet av et kurs. Deltaker vil under noen omstendigheter ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren, eller Doglife Hundetjenester forøvrig hvis deltaker eller deltakers hund skulle bli smittet eller skadet i forbindelse med kurset. Vi opplyser også om at deltaker selv er ansvarlig for at både deltaker og deltakers hund er tilstrekkelig forsikret.   

6. Kursområder

  • Generelt: Doglife jobber kontinuerlig for at du skal få en best mulig opplevelse ved å gå på kurs hos oss. I den sammenheng har vi opparbeidet et par viktige retningslinjer som vi ber om at du som kursdeltaker overholder. Dette med tanke på helse, miljø og sikkerhet.
  • Bånd: Alle hunder skal holdes i bånd på og rundt alle våre kursområder med mindre annet er oppgitt ved det enkelte kurs. 
  • Lufting: Alle hunder skal luftes godt før de entrer våre kursområder. Plukk opp etter hunden din.
  • Kunstgresshall: Vi refererer til forrige punkt. Her er det ekstra viktig at hundene luftes godt slik at vi unngår uhell inne i hallen. Ved eventuelle uhell skal området desinfiseres med det samme. Tisper med løpetid skal ha tispetruse for å få tilgang til hallen. Ved pauser/prat skal hundene til en hver tid holdes under oppsyn. Av erfaring lar mange kursdeltakere hundene snuse rundt mens man prater, som gjerne fører til uhell. Vi anbefaler å legge hunden i bilen, bevege seg bort til området som ikke er belagt med kunstgress, holde hunden i halsringen eller dekke den ned ved prat.
  • Hensyn: Alle deltakere skal vise hensyn ovenfor hverandre. Om hundene skal hilse, skal dette avtales mellom partene på forhånd. Ellers, hold god avstand til andre kursdeltakere.

7. Bilder og film

Doglife Hundetjenester står fritt til å benytte bilder og film fra kurs til opplæring, markedsføring eller andre formål. Om det skal være begrensninger på dette området må kursdeltaker selv gi beskjed til Doglife Hundetjenester.