Kursvilkår

Vi ber om at du som kunde leser nøye i gjennom disse vilkårene, fordi du automatisk aksepterer disse når du sender inn din påmelding. Har du spørsmål vedrørende våre vilkår eller andre forhold ved vår kursvirksomhet, kan du gjerne kontakte oss.

1. Påmelding

Alle påmeldinger skjer via eget påmeldingsskjema på vår hjemmeside. Alle feltene i påmeldingsskjemaet må fylles ut med korrekte opplysninger. Husk felt merket med stjerne.
All påmelding er økonomisk bindende. Alle som melder på kurs via Doglife hundeskole AS må være 18 år eller eldre. Foresatte kan melde på deltakere under 18 år. Det er da opplysninger om foresatte (Navn, adresse, e-post og telefonnummer) som skal benyttes ved påmelding. Det skal også opplyses hvem som skal delta på kurset.

2. Betaling

Kurset betales i sin helhet med kort første kurskveld. Ved uteblivelse av oppmøte første kurskveld må kurset betales på samme måte neste påfølgende kurskveld.

Ved avbestilling/avbrudd av kurs i forbindelse med sykdom/skade, må veterinærattest eller legeattest fremvises. Kursdeltaker får verken betalingsfritak eller refusjon av kursavgift, men kan be om å bli flyttet til et tilsvarende kurs på et annet tidsrom uten ekstra omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å fritt benytte betalte plasser til andre kursdeltakere. Andre årsaker for avbestilling/avbrudd av kurs medbringer verken betalingsfritak eller refusjon av kursavgift. Ved uteblivelse av betalinger går saken videre til inkasso.

3. Angrerett

Doglife Hundeskole AS henviser til forbrukerrådet sin veileder om angrerett samt angrerettloven. Veilederen finner du her.
Angrerettloven finner du her.

Forbrukerrådets veileder om angrerett pkt. 16.14
«Det er ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som i henhold til avtalen skal leveres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor et bestemt tidsrom. Begrunnelsen fra lovgiver for å unnta disse typer avtaler fra angrerett er at det vil kunne være vanskelig for den næringsdrivende som ved bestillingen må sette til side kapasitet, å finne andre kunder til å dekke opp den ledige kapasiteten dersom kunden angrer på bestillingen. Eks. påmelding på hobbykurs.»

Angrerettloven § 20 pkt. m – unntak fra angreretten:
«tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.»

4. Endringer

Doglife hundeskole forbeholder seg retten til å endre timeplanen for kurs ved behov. Doglife forbeholder seg også retten til å kansellere/utsette kurs hvis kursets antall deltakere er for lavt. 

5. Uhell og forsikring

Deltaker deltar på eget ansvar. Deltaker er selv ansvarlig for eventuell smitte eller skade som deltakers hund måtte påføre andre i løpet av et kurs. Deltaker vil under noen omstendigheter ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren, eller Doglife Hundeskole AS forøvrig hvis deltaker eller deltakers hund skulle bli smittet eller skadet i forbindelse med kurset. Vi opplyser også om at deltaker selv er ansvarlig for at både deltaker og deltakers hund er tilstrekkelig forsikret.   

6. Kursområder

  • Generelt: Doglife hundeskole jobber kontinuerlig for at du skal få en best mulig opplevelse ved å gå på kurs hos oss. I den sammenheng har vi opparbeidet et par viktige retningslinjer som vi ber om at du som kursdeltaker overholder. Dette med tanke på helse, miljø og sikkerhet.
  • Bånd: Alle hunder skal holdes i bånd på og rundt alle våre kursområder med mindre annet er oppgitt ved det enkelte kurs. 
  • Lufting: Alle hunder skal luftes godt før de entrer våre kursområder. Plukk opp etter hunden din.
  • Kunstgresshall: Vi refererer til forrige punkt. Her er det ekstra viktig at hundene luftes godt slik at vi unngår uhell inne i hallen. Ved eventuelle uhell skal området desinfiseres med det samme. Tisper med løpetid skal ha tispetruse for å få tilgang til hallen. Ved pauser/prat skal hundene til en hver tid holdes under oppsyn. Av erfaring lar mange kursdeltakere hundene snuse rundt mens man prater, som gjerne fører til uhell. Vi anbefaler å legge hunden i bilen, holde hunden i halsringen eller legge den ned ved prat.
  • Hensyn: Alle deltakere skal vise hensyn ovenfor hverandre. Om hundene skal hilse, skal dette avtales mellom partene på forhånd. Ellers, hold god avstand til andre kursdeltakere.

7. Bilder og film

Doglife Hundeskole AS står fritt til å benytte bilder og film fra kurs til opplæring, markedsføring eller andre formål. Om det skal være begrensninger på dette området må kursdeltaker selv gi beskjed til Doglife Hundeskole AS.

Sist endret: 17. Januar 2019