Vilkår for opphold

Her vil du finne de vilkår som vi har satt for pass av hunder i vårt pensjonat. Vi ber om at du som kunde leser nøye igjennom disse vilkårene, da du automatisk aksepterer disse når du sender inn ditt bestillingsskjema. Ved uklarheter eller spørsmål, ta gjerne kontakt.

1. Bindende bestilling

Bestillinger blir ikke regnet som bindende før du mottar vår skriftlige bekreftelse.
Bekreftelsen sendes ut som et eget dokument, hvor alle nødvendige opplysninger er oppgitt,
slik som dato og tidspunkt for ankomst og avreise, samt generelle vilkår og veibeskrivelse. Når du mottar positiv bekreftelse på bestillingen, er denne bindende for begge parter.
Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere en bekreftet bestilling om kunden ikke kan fremvise vaksinasjonskort, en tispe har fått løpetid i en periode vi ikke har mulighet til å ta imot løpetids-tisper, ved mistanke om sykdom, hunder med seperasjonsangst eller andre forhold som gjør at hunden ikke egner seg i pensjonatet. Vi minner om at du som kunde hos oss er pliktig til å oppgi korrekte opplysninger vedrørende hunden bestillingen omhandler.

2. Frister for endringer/avbestillinger

Endringer og avbestillinger av bekreftet opphold skal skje skriftlig. Endringer og avbestillinger kan fritt gjøres inntil 7 dager før bekreftet ankomst. I høysesong må endringer og avbestillinger skje senest 30 dager før bekreftet ankomst. Dersom kunden velger å forkorte avtalt opphold senere enn dette, er kunden innforstått med at det må betales for hele oppholdet. Dersom kunden velger å avbestille en bekreftet reservasjon senere, er kunden innforstått med at det må betales for 50 % av oppholdet. Dersom en bestilling ikke blir benyttet (Ikke møtt), godtar kunden å betale oppholdet i sin helhet.

3. Veterinærbehandling

Kunden godtar at vi på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandlingen hunden mottar i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med Doglife. Kunden er selv ansvarlig for å føre forsikring på sin hund. Eventuell sykdom eller skade som krever veterinærbehandling dekkes av kunden selv.

4. Vaksinasjonskrav:

Hunden skal være vaksinert mot:
  • Distemper (valpesyke)
  • HCC (smittsom leverbetennelse)
  • Parvovirus (hundepest)
  • Parainfluensa (kennelhoste)

Grunnvaksine = vaksinasjon ved 12 ukers alder + kombivaksine ved 1 års alder. Deretter hvert 3dje år. Vaksine mot kennelhoste (enten injeksjon eller nasal vaksine) må tas årlig. Det må gå minimum 21 dager fra hunden vaksineres til vi kan ta i mot den på pensjonatet.

Er du i tvil om hunden din tilfredsstiller vaksinasjonskravene så kontakt din veterinær i god tid før oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at kunden må medbringe gyldig vaksinasjonsattest ved avlevering av hunden. Vi forbeholder oss retten til å avvise dyr som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon.

Annet: Vi ønsker at du sjekker hunden nøye for flått før du leverer den hos oss. Vi får ofte spørsmål vedrørende flått-behandling før opphold, men vi har enda ikke opplevd flått her hos oss, og anser det derfor ikke som nødvendig i sammenheng med oppholdet.

5. Lufting i løpegård og på tur

Vi gjør særskilt oppmerksom på at eiere som ønsker at sin hund skal kunne løpe fritt i løpegårder under oppholdet, tillater dette for egen regning og risiko. Vi har to store hundeparker hvor vi aktiviserer hundene og lar de løpe fritt. Hvis eier ønsker at hunden skal omgås andre hunder, gjøres dette hovedsaklig i våre hundeparker. Det forutsetter naturligvis at hunden det gjelder er snill med andre hunder, og kan ha sosial omgang med andre. Kryss av for «kan luftes med andre hunder i hundepark» i bestillingen.

Vi er ofte på tur i skog og mark, og utenom båndtvang tillater vi at hundene får gå løse i begrenset
antall. Dette foregår også på eiers regning og risiko. Ved å krysse av at «hunden kan luftes løs på tur» aksepterer du at Doglife ikke kan holdes ansvarlig om uforutsette ting skulle skje.

6. Personlig utstyr

Kunder som velger å medbringe personlige leker og utstyr til hunden under oppholdet, gjør dette på egen regning og risiko. Tapte og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.
Vi ønsker at eier medbringer en liste over hva som hører hunden til, eventuelt merking av utstyr. Vi anbefaler at hundeeier bringer med hundens seng/et kjent teppe om hunden har dette, men minner samtidig om at utstyret som eventuelt skal være på hundens rom ikke bør ha en stor økonomisk verdi.

7. Ansvarsforhold

Doglife Hundetjenester AS kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder en hunds død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet hos oss med mindre grovt uaktsomhet kan bevises.

8. Utlevering kun mot full betaling

Kunden godtar at hunden kun blir utlevert etter endt opphold mot fullt oppgjør hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene på forhånd. Kunden betaler per dag fra og med den dagen hunden levers, til og med den dagen hunden hentes. Fks: Leverer kunden hunden på fredag 01.01 og henter hunden på søndag 03.01 må kunden betale for 3 dager. Vi tar kun betaling via kort.

9. Levering og henting

Levering og henting skjer i henhold til de tidspunkt som er angitt på bestillingsskjemaet du har sendt inn.  Vi har faste åpningstider for å sikre forutsigbarhet og lavt stressnivå ovenfor hundene vi har i pensjon. Er du usikker på hvilket tidspunkt du har valgt, så finner du informasjon om dette på ordrebekreftelsen du har mottatt fra oss i forbindelse med din bestilling. Levering/henting utenfor angitte tidspunkt belastes med kr. 240,- Ved spesielle tilfeller kan det avtales andre tidspunkt utenfor våre faste tidspunkt for henting og levering. Dette må avtales på forhånd.