Kurs

Alle våre kurs baserer seg på positive innlæringsmetoder. I praksis vil det si at vi jobber med hundens lyst og motivasjon for å utføre øvelser. Å delta på kurs skal være lystbetont, variert og spennende for både hund og fører.

Vi har også grensesetting som et fokus på alle kursnivåer. En hund vet ikke forskjellen på riktig og gal oppførsel. En hundefører må veilede sin hund og tydeliggjøre hva som forventes av den. Ved å lære hunden riktig oppførsel i tidlig alder forebygger vi problemadferd. Målet vårt er å skape konsekvente, trygge, tydelige og stabile hundeførere. På den måten skaper vi også trygge, lydige og selvsikre hunder.

Vi tar hensyn til individuelle forskjeller hos både hunder og førere og legger opp treningen slik at alle skal få et mest mulig lærerikt og innholdsrikt kurs.

Kursgruppene våre har maks 6 deltakere og hver enkelt ekvipasje får god og tett veiledning. Dersom kursgruppen din overstiger angitt maksgrense på deltakere vil det være en ekstra hjelpeinstruktør til stede.

Siste kurskveld får alle et evalueringsskjema hvor man anonymt kan evaluere kurs, instruktør, kursinnhold og instruksjonsmetoder.

Rabattordninger:
Du opparbeider deg rabatt ved å delta på kurs hos oss.
Alle elever får 10% rabatt ved deltakelse på sitt 2. og 3. kurs.
Alle elever får 15% rabatt ved deltakelse på flere enn 3 kurs.
* Gjelder standard Doglife kurs.
Gjelder ikke instruktørkurs, sommercamp, treningsgrupper og spesialkurs (foredrag, teorikurs, minikurs, kurs med gjesteinstruktører o.l).

Klager:
Ved eventuelle klager eller misnøye med instruktør/kurs så ønsker vi at det gis beskjed om dette så raskt som mulig. Vi behandler alltid klager seriøst, men dette forutsetter at du har gjennomført og vært til stede på minst halvparten av kurskveldene. Først da mener vi det er et grunnlag for å kunne vurdere kursinnhold, instruksjonsmetoder og instruktører i sin helhet.