Instruktørkurs 2019/2020

Har du lyst å bli med på Midt-Norges beste hundefaglige utdanning?

Doglife Hundeskoles instruktørutdanning gir deg den beste forutsetningen for å bli både en god instruktør og en god hundetrener. Her fletter vi teori og praksis sammen hånd i hånd og du vil lære å sette den teoretiske kunnskapen ut i praksis.

Hvorfor velge Doglife Hundetjenesters instruktørutdanning:
Hos oss jobber lærere med lang erfaring både som profesjonelle instruktører, som konkurranseutøvere på høyeste nivå i flere hundesporter og som har bred faglig utdanning med hund å vise til.

Vi har innendørs treningsfasiliteter hvor du får trene egen hund igjennom kurset. Du får også undervise innlånte hunder for å få gode grunnferdigheter i det å lese hund, kartlegge, og undervise. Hos oss får du jobbe tett med kunder og holde kurs under vår veiledning.

Instruktørutdanningen vår passer for deg som ønsker å jobbe som instruktør, for deg som håndterer hund i arbeidet ditt eller for deg som rett og slett ønsker mer kunnskap om hund og hundetrening. Kurset vil utvikle deg både faglig og personlig som igjen vil føre til økt selvtillit og mestringsevne.

Valg av metode
Vi baserer ikke vår utdanning på noen bestemt form for treningsfilosofi. Vår utdanning baserer seg på moderne hundetrening med kunnskap om hvordan hunder lærer ut fra deres egenskaper og personlighet. Hos oss vil du få en bred innføring innen flere treningsformer og målet er at du skal bli trygg på å lese og forstå hund ut fra læringsteori, motivasjonsteori, etologi, hundens mentalitet og egenskaper. Vi bruker siden den kunnskapen for å trene hunder på en trivelig, respektfull og etisk god måte.

Undervisningen
Er en blanding av praksis og teori. Teorien skjer igjennom inspirerende forelesninger, gruppearbeid, filmer, bøker og selvstendig studie. Praksisen foregår med egne hunder og kursdeltakere som instruktøreleven følger igjennom hele kurset. For å delta på kurset må man ha evne til å tilegne seg kunnskap igjennom å lese bøker/fagliteratur både på norsk, svensk og engelsk

Hjemmearbeid
Vi ønsker oss høyt motiverte deltakere som har stor interesse for hund og hundetrening. Kurset vil kreve engasjement og innsats utover de fastsatte kurshelgene. Det vil være obligatorisk hjemmearbeid og innleverings oppgaver i mellom kurshelgene. Du får både teoretiske og praktiske hjemmeoppgaver og bør regne med å bruke noen timer pr uke på dette.

Utstyr
Instruktørelever må ha tilgang til å bruke PC/Mac med PowerPoint og Word som verktøy igjennom kurset. Instruktørelever må også ha tilgang på egen mail, og helst en facebook-konto, da mye av kommunikasjonen mellom instruktørelevene vil skje via egen facebookgruppe.

Individuell veiledning
Utover kurshelgene vil det bli satt av tid til personlig veiledning med hver enkelt instruktørelev. Alle instruktørelevene får tilbud om individuell veiledning. Vårt mål er å utdanne selvsikre og trygge instruktører med god faglig kunnskap. Derfor vil alle instruktøreleven få tilbud om individuell veiledning under kurset av en av kursets instruktører hvor de kan få hjelp til både praktiske og teoretiske utfordringer.

Praktisk trening med egen hund
Kurset inneholder en del praktisk trening med egen hund. Du må derfor ha en hund disponibel under hele kursperioden. Vi ønsker å utvikle deg som instruktør på best mulig måte, og det innebærer også at vi ønsker å utvikle dine kunnskaper som hundetrener slik at dine teoretiske ferdigheter faller sammen med dine praktiske. Det er ingen krav om at eleven må eie den hunden den deltar på kurset med.

Praktisk trening med egne kursdeltakere
Igjennom kurset vil instruktørelevene undervise egne kursdeltagere hvor de selv har ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisningen. Veiledning, verktøy og rammebetingelser for undervisningen vil bli gitt igjennom kurset. Kursdeltagerne vil følges over 7 samlinger.

Krav for å bestå instruktørutdanningen
√ 85 % oppmøte
√ Bestått teoretisk eksamen
√ Bestått praktisk eksamen
√ Levert inn og bestått hjemmeeksamen
√ Fremvist treningsdagbok og fullført alle praktiske oppgaver med egen hund
√ Bestått praktisk innlæringsoppgave med egen hund

Etter utdanning
Etter bestått eksamen vil du motta kursbevis som bevis på gjennomført utdanning og faglig kompetanse. Etter endt utdanning skal alle kurselever ha kompetanse til å jobbe som instruktør enten for seg selv eller i en bedrift. Kursdeltagere med bestått eksamen har også etter endt instruktørutdanning mulighet til å søke som instruktør hos en av Doglife hundetjenesters avdelinger eller å søke om å starte opp som franchisetaker.

Søknad/Påmelding
Kursdeltagere til instruktørutdanning vil bli valgt ut på grunnlag av søknad om opptak. Elevene vil bli tatt inn på bakgrunn av interesse, kunnskap og tidligere erfaring.

Forkunnskaper
For å gå Doglife Hundeskoles instruktørutdanning kreves det at du har en genuin interesse for hund og en stor vilje til å lære mer. Du må være over 18 år, vært eier og hatt hovedansvaret for egen hund i minimum 3 år. Hos oss kreves det ingen konkurransemeritter, men det kreves at du har kurserfaring og deltatt på kurs med egen hund.

Tid
Dato Måned År
25 – 27 Oktober 2019
15 – 17 November 2019
03 – 05 Januar 2020
24 – 26 Januar 2020
08 – 09 Februar 2020
22 – 23 Februar 2020
07 – 08 Mars 2020
28 – 29 Mars 2020

Instruktørelevene vil også få mulighet til å kjøpe plass på clinic med Eva Bodfäldt til redusert pris helgen 23 – 24 November 2019. Samt delta gratis som observatør på forderag og kurs med Lotte Nordli 1 – 3. November 2019

Obs! Selv om flere av helgene er lagt til lørdag og søndag, ber vi deg ta høyde for at det kan bli aktuelt å legge inn kurskveld også på fredag hvis vi ser at det er nødvendig.

Sted
Trondheim. Doglife Hundeskoles teorilokaler og hundehall på Øysand.

Pris
Pris Kr 25 000,- Kursavgiften deles opp i to innbetalinger
Påmeldingen er økonomisk bindende.

Søknadsfrist:
Gå til søknadsskjema på vår hjemmeside
Alle spørsmål om kurset rettes til kurs@doglife.no.