En god lekebelønning er avhengig av en god slipp

For mange som trener hund kan dessverre det å belønne bli en rutine innimellom. Vi skynder oss med å bli ferdig med belønningen så vi kan gå videre i treningen. Fokuset blir på øvelser og forventningen blir at hundene skal være maskiner som «går og går» for en liten pølsebit eller at de skal være fornøyd med å tygge på en ball to-tre ganger. De aller fleste hunder trenger at vi eiere gir litt mer i belønningen enn som så. Det er viktig å ikke glemme at belønningen er det viktigste verktøyet vi har i hundetrening. Begynner vi å forhaste oss eller slurve vil hunden på et tidspunkt dale i motivasjon.

En god lekebelønning er når hund og eier slår seg løs og har det gøy sammen. Det å leke skal skape en god relasjon og føre til at hundene ser på oss med stjerner i øynene. Lekeritualet skal føre til at hunden blir motivert for å jobbe. Det skal føre til at hunden ønsker å samarbeide med oss. Om vi ikke gir av oss selv, slipper oss løs eller uttrykker ovenfor hunden at dette er noe vi synes er gøy – kan vi heller ikke forvente å få det samme tilbake fra hunden. Hundetrening går begge veier og vi er to parter som må være like engasjert for oppgaven. Det er i belønningen vi setter standarden for hvor god relasjon vi får i lydigheten.

For at leken skal bli god behøver vi en god slipp.

Hva mener jeg er en god slipp?
En god slipp for meg er en hund som umiddelbart etter slipp-kommando åpner munnen, slipper leken, flytter seg bort fra leken, tar blikk kontakt for så å være våken og åpen på meg som hundefører for enten ny lek eller en kommando.

Har vi en god slipp fører det til mer energi i lydigheten. Grunnen er at hunden vil dra med seg den gode energien vi har fått i leken inn i lydigheten. Treningen vil bli mer effektiv og vi får mer flyt i det vi gjør. Jeg bruker mye tid på å lære mine hunder gode lekeregler. Jeg ser på det å leke som en øvelse i seg selv. Det å ha en god lek er min viktigste øvelse i hundetrening. Jeg bruker like mye tid på innlæring av et godt belønningssystem som jeg bruker tid på innlæring av andre store øvelser. Derfor er det også viktig å vedlikeholde leken. Om et moment i leken ikke fungerer på et tidspunkt, tar jeg ut det momentet og trener det til det er bra igjen.

Hva fører en dårlig slipp til?
En dårlig slipp fører til at man mister den energien man fikk i leken med seg i videre trening. Grunnen er at en dårlig slipp er en konflikt mellom hund og hundeeier. Hver gang en må lure eller krangle leken ut av munnen til hunden mister en noe av det gode samarbeidet og tillitsforholdet. Med en dårlig slipp er det også lett å utvise misnøye ovenfor hunden. Og det er kanskje ikke misnøye en ønsker å formidle til hunden med belønning …?

Hvordan utviklingen med konflikter i lek/slipp blir, er individuelt fra hund til hund. Hvordan egenskaper hunden har er med på å avgjøre resultatet av konflikten. Noen hunder slutter å leke eller engasjerer seg mindre i treningen. Noen hunder begynner å stikke av med leken. Mens andre nekter å slippe og låser seg m.m. Summen av de alle er at det ikke gir oss riktig energi i lydighetstrening.

Har man konflikter i slipp er mitt tips å starte å trene dette i lav intensitet, kanskje inne med en leke som ikke har veldig høy verdi for hunden. Tanken bak er at det er lettere å kommunisere med hunden når intensiteten er lav. Hunder lærer også fortere når intensiteten er lav.

Kurs som kan hjelpe deg på veien til å få en god slipp og en konfliktfri lekebelønning er kurs som: «Fra lek til lydighet» og «Konfliktfri lek»

Lykke til med trening :)