Administrasjonen har ferie frem til 16. Oktober 2017

Administrasjonen har ferie fra 01-16. Oktober 2017. Telefon og e-post vil derfor i stor grad være ubemannet. Vi ber om tålmodighet i denne perioden :-)