NYHET – treningsgruppe i rallylydighet

Treningsgruppen er for deg som allerede har gått en del kurs, men ønsker vidre inspirasjon for å fortsette treningen. Doglife samler nå likesinnede i et team, på veien mot å øke sine ferdigheter i rallylydighet.

Treningsgruppen er et lengre oppfølgingsprogram hvor vi kombinerer undervisning og ansvaret for egen trening. Gruppen får utdelt en av våre instruktører innen rallylydighet som vil delta på hver trening. Instruktørens rolle består av å organisere treningene, gi instruksjon, råd og veiledning ved behov, samt trene egen hund. Opplegget tilpasses gruppens ønsker og behov. Dette planlegges i fellesskap med instruktøren første kvelden vi møtes.

Alle som ønsker plass i treningsgruppen må sende inn søknad ved å fylle ut søknadsskjemaet det henvises til neders på denne siden. Søknadsfristen går ut 24. Februar 2016, og du vil få beskjed om du har blitt med i opptaket når fristen for innsending av søknader har passert.

Hva går treningsgruppen ut på?
– Organiserte treninger
– Skape et godt og fruktbart treningsmiljø som bygger opp hverandre
– Å til en hver tid ha tilgang på en instruktør for råd og veiledning
– Tilgang på hall, skilter, kjegler, hopp og annet nødvendig utstyr for å trene rallylydighet

Hvilke opptakskrav har treningsgruppen?
– Må ha gjennomført kurs i rallylydighet
– Ha orden på grunnleggende lydighet
– Ha bra forståelse for skilter og regelverk

Hva er målsetningen med treningsgruppen?
– Øke den enkeltes nivå og ferdigheter innen rallylydighet
– Gi inspirasjon til trening
– Fremme godt samarbeid mellom hund og eier
– Alle i gruppen deltar aktivt i hverandres trening
– Fremme godt samarbeid i gruppen

Praktisk informasjon:
Antall kvelder: 10 kvelder – 2 timer hver kveld
Max antall plasser: 10 stk
Pris: kr. 1500,-
Sted: Øysand, Doglife kunstgresshall
Oppstart: 09. Mars 2016 kl. 20.00 (Onsdager fra kl. 20-22.00)
Søknadsfrist: 24. Februar 2016  → Trykk her for å komme til:  SØKNADSSKJEMA
Annet: Ved innsending av søknad gjelder samme vilkår som påmelding til kurs (økonomisk bindende)

Spørsmål?
Kontakt Cathrine Sallaup på:
E-post: cathrine@doglife.no
Telefon: 905 33 678

Velkommen til 10 fremgangsrike uker hos Doglife Hundetjenester.